Konsultation

Konsultation / rådgivning inom

belysning, ljusdesign,

ljusreklam och visuell kommunikation.

Ljusreklam och skyltar

Förstudier, utredningar. Projekteringsarbeten.

Grafisk formgivning, skisser och originalarbeten.

Tillverkningsspecifikationer. Bygglovshandlingar.

Projektledning.

Belysning

Utredningar och förstudier.

Ljus- och dagsljusberäkningar

Belysnings- och armaturteknik.

Belysningsplanering.

Ljusdesign / ljussättning.

Projektledning.